coordinat suits
Sepetiniz

İşyerinde Kamera İle İzleme Faaliyeti Hakkında Aydınlatma Metni

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

Şirketimiz Drc Enerji Sist. Doğalgaz Müh. İnş. Mak. Oto. San. ve Tic Ltd. Şti. (buradan sonra “Drc Grup” ve/veya “Coordinat Suits” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yapılan bilgilendirmeler aşağıda sizlerin dikkatlerinize sunulmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVKK’da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVKK’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.


Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Şirketimiz tarafından KVKK 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz işyerlerinde, Aydınlatma Metni yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.  


Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık


Şirketimiz, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu metinde ve Aydınlatma Metni’nde sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.


Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz tarafından KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için Politikamızda sayılı olan teknik ve idari tedbirler uygun düştüğü ölçüde alınmaktadır.


İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde güvenlik görevleri ve idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.


Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak ve Şirketimizin KVKK uyarınca Aydınlatma Metni gibi diğer dokümanlarına ulaşmak isterseniz yetkili personele başvurunuz.